ישיבה יד ברודמן, כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ז
שנה תשסז
קטגוריות אישות, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, אבני משפט ז, תשסז