ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יד
שנה תשנד
קטגוריות שביעית, מעליות יד