ישיבה צהר
כתב העת צהר כח
שנה תשסז
קטגוריות צהר כח, שבט תשסז, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש