ישיבה צהר
כתב העת צהר כט
שנה תשסז
קטגוריות צהר כט, אייר תשסז, לפני עיוור לא תיתן מכשול, יחסי דתיים חילוניים, חברה ומדינה