ישיבה צהר
כתב העת צהר ל
שנה תשסז
קטגוריות צהר ל, אלול תשסז, גרות, תלמוד תורה