תוצאות חיפוש

האולם ופתחיו
הרב זלמן מנחם קורן מעלין בקודש טו | כולל בית הבחירה | תשסח
כניסת פסולים בין האולם והמזבח
הרב מרדכי נוביק מאמר הזבח | הר עציון | תשע
מקומות קבועים - תפיסת מקום באוטובוס ובאולם
הרב יוסף שליט אבני משפט כא | יד ברודמן | תשעז