תוצאות חיפוש

ברירה בייאוש שלא מדעת
רונן כץ עלון שבות 164 | הר עציון | תשסה
הסתמכות על אומדן דעת במשפט העברי
הרב דניאל כץ אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
סדרי קדימויות במתן צדקה בזמננו
הרב יהודה זולדן צהר לז | צהר | תשעה