תוצאות חיפוש

אומדנא דאילו הוי ידע
הרב ירון רוזיליו אבני משפט כא | יד ברודמן | תשעז
ברירה בייאוש שלא מדעת
רונן כץ עלון שבות 164 | הר עציון | תשסה
דברים שבלב אינם דברים
הרב אילן קופמן אבני משפט ו | יד ברודמן, רחובות | תשסו
דיון על פי אומדנא
הרב יוני אקשטיין אבני משפט יז | יד ברודמן, רחובות | תשעד
האם הורגים על החזקות
אביעד ברטוב עלון שבות 170 | הר עציון | תשסט
הן לדין הן לפשרה בשטר הבוררות
הרב אריאל בראלי אמונת עתיך 117 | מכון התורה והארץ | תשעח
הסתמכות על אומדן דעת במשפט העברי
הרב דניאל כץ אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
חזרה ממתנת שכיב מרע
נדב מיטב מישרים א | ירוחם | תשסב
יסודות משפטי התנאים
נדב שניאור יוצרות ב | אור יוסף - בית חגי | תשע
מיגו כאומדנא
(הרב) יאיר אטון מישרים א | ירוחם | תשסב
סדרי קדימויות במתן צדקה בזמננו
הרב יהודה זולדן צהר לז | צהר | תשעה
קביעת אבהות באמצעות בדיקת רקמות
הרב יהודה גליק כתלנו יג | הכותל | תשן
קביעת אבהות על ידי בדיקת סוגי דם
הרב פרופסור דב פרימר נדיב לב | תשעא
שיטת הרמב"ם בהכרעה על פי אומדנא בדיני הממונות
הרב סיני לוי חמדת הארץ ה | ארץ חמדה | תשסז