תוצאות חיפוש

בסוגית עבד שהביא גטו ובענין פלגינן נאמנות
אלחנן ראובן שעלי דעת ה | שעלבים | תשמז
בענין מצה של טבל
אלחנן ראובן שעלי דעת ז | שעלבים | תשן