תוצאות חיפוש

אמירה דאמירה - בנכרי ובקטן
הרב אהרן דרשביץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
אמירה לגוי
הרב שמואל טל טל חיים שבת ג | תורת החיים | תשעג
אמירה לישראל בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
אמירה לנכרי בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
אמירה לנכרי בשבת
הרב מיכאל עמוס כתלנו טז | הכותל | תשסד
השקאה על ידי נכרי בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מחאה בנוכרי הפועל לצורך ישראל בשבת
הרב דניאל שרשבסקי תבואות ג | כרמיאל | תשעא
מלאכת גוי בשבת
אורן ברוכים ממעין מחולה ט | שדמות מחולה | תשס
מעשה קניין בשבת
חיים אלבוים מאבני המקום יד | בית אל | תשסג
על אמירה לגוי בבניית בתים בשבת
הרב יובל שרלו צהר לה | צהר | תשסט
פעילות בניירות ערך בחוץ לארץ בשבתות ובחגי ישראל
הרב שלמה אישון אמונת עתיך 122 | מכון התורה והארץ | תשעט
שימוש בגוי לשם עשיית מלאכה אסורה בשבת
דביר יוסקוביץ ונתנאל מזאה מאורות אמנה ב | קרית שמונה | תשנח
שימוש בכל יהודי כגוי של שבת
הרב יצחק הלוי ספר היובל | קרני שומרון | תשס
שימוש בכל יהודי כגוי של שבת - הערה על מאמרו של הרב הלוי
הרב שמואל הבר ספר היובל | קרני שומרון | תשס