תוצאות חיפוש

בירור בעניין זמן בין השמשות דרבנו תם
הרב עידוא אלבה האוצר יד | תשעח