תוצאות חיפוש

8 1-408.11-17
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
אמהות הרוצות לבוא לבית הכנסת
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
אנטנה על גג בית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
בדברי האור זרוע בענין לא ליסתור איניש בי כנישתא
הרב מאיר שלזינגר שעלי דעת ג | שעלבים | תשמד
בדין קבלת תרומה מגויים עבור בניית ארון קודש
הרב גבריאל אלקובי קול מהיכל טז | היכל אליהו | תשעח
בניית בימה מונגשת בבית הכנסת
הרב יוסף צבי רימון צהר לח | צהר | תשעה
בניית בית הכנסת על ידי גויים
הרב מתתיהו גבאי האוצר לד | תשפ
בנית משרדים מעל בנין המשמש לבית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
בעלות ציבורית במשנת הרמבם
הרב בן ציון רוזנפלד משפטי ארץ ג - קנין ומסחר | משפטי ארץ | תשע
ברכה בחנוכת בית כנסת חדש בארץ ישראל
הרב יהודה זולדן שבות יהודה וישראל | תשסז
ברכה על מנהג
הראל דביר ואברהם בן ארוש תורת החיים א | תורת החיים | תשעב
גובה המחיצה בבית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
דין היוצא מבית הכנסת שילך לבית המדרש
חיים מאיר כתלנו יב | הכותל | תשמז
דפי עמדה
אמונת עתיך 112 | מכון התורה והארץ | תשעו
הבאת קטנים לבית הכנסת
הרב תומר מבורך צהר מב | צהר | תשעח
ההתייחסות לנוסעים בשבת לבית הכנסת בחוץ לארץ
הרב חיים דוד מימרן צהר ה | צהר | תשסא
הוצאת ספר תורה מבית הכנסת בזכר למעמד הקהל של בתי הספר של חמד
הרב אהוד אחיטוב אמונת עתיך 112 | מכון התורה והארץ | תשעו
הכנסת חולין לעזרה
יובל דרך מעלין בקודש ח | כולל בית הבחירה | תשסד
הכנסת כלה ולוויית המת
עמיחי איל מאבני המקום יב | בית אל | תשס
הכנסת כלי טבול יום למקדש
הרב מרדכי רבינוביץ מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע
הלכה כסדרה בצהל ה - בית כנסת
הרבנות הצבאית הלכה כסדרה | הרבנות הצבאית
הלכה כסדרה בצהל ז - הלכות מזוזה
הרב אלכסנדר זאב רונס, הרב דב ברקוביץ, הרב חנניה שפרן הלכה כסדרה | הרבנות הצבאית | תשעב
הנהגה בבית כנסת בו עדות שונות
הרב נח וזונסקי אמונת עתיך 118 | מכון התורה והארץ | תשעח
הסבת בית מדרש לעזרת נשים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
העברת ספר תורה מבית כנסת אחד לשני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
הערות על מאמר אסור סתירת בית כנסת
רונן אוזן קול ברמה יא | חיספין | תשנג
חזן הכנסת
בנימין אלבוים פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
חזקה במתפללים בבית הכנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
חיוב בית כנסת ובית מדרש במזוזה
יניב גולדברג מכרמי שומרון לא | קרני שומרון | תשנח
יסוד חיוב תפילה בציבור
(הרב) שמואל דביר עלון שבות 129 | הר עציון | תשן
יציאה במרוצה מבית הכנסת ובית המדרש
הרב נתנאל אריה קול ברמה טו | חיספין | תשנה
כיוון בית הכנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
כפיית הציבור להנגיש בתי כנסת
הרב דר משה בארי צהר מא | צהר | תשעז
לא ליסתור איניש בי כנישתא
נתנאל חיימוביץ ונטעאל בנדל פתיחתא יד | כפר בתיה | תשסח
לא תתגודדו בריבוי מניינים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
לחיזוק שיטות הראשונים בעניין כיוון התפילה
שמואל בירנבוים עלון שבות בוגרים יז | הר עציון | תשסג
מדיניות הרבנות הצבאית בנוגע להקדשת בתי כנסת בצהל
הרב איתיאל אריאל מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח
מה אומר ומה אדבר - דין דיבור בבית כנסת ובבית המדרש
חיים ברנסון אסיף ב | איגוד ישיבות ההסדר | תשעה
מה לחולין בעזרה
הרב משה כהן מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
מחיצה המתרת במחיצת בית כנסת
הרב אליסף יעקבסון אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
מכירת מגילה על ידי גבאי בית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
מקדש המעט בספר יחזקאל - עיון בספר יחזקאל
שלמה פליטר פתיחתא כ | כפר בתיה | תשעד
נשים בבית כנסת ובקהילה
הרב אוהד פיקסלר צהר מב | צהר | תשעח
סימן ג - מחיצה בבית הכנסת האם מן התורה או מדבריהם
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
סימן ד - נשים בודדות בעזרת גברים בבית הכנסת
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
סתירת בית כנסת
הרב ארלה הראל פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
עוד בענין מחיצה מבדלת רשות בבית הכנסת
הרב יהודה הרצל הנקין בני בנים א | תשמא
עיקול מטלטלין של בית כנסת
הרב יואב שטרנברג צהר לט | צהר | תשעו
עלוני שבת
הרב דר ברוך פינקלשטיין צהר לז | צהר | תשעה
עריכת חופה בבית הכנסת (מכתבים)
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל צהר כ | צהר | תשסה
פסק הלכה בדבר מכירת בית כנסת באוסלו
הרב מיכאל מלכיאור כתלנו יב | הכותל | תשמז
פתחה של מערה
הרב שמעון קליין מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
צורות בבית כנסת
יעקב ברנשטיין מעליות | מעלה אדומים | תשמח
קבלת תרומות מגויים
הרב מרדכי סיינה והרב עזריאל לויתן מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח
קדושת בית המדרש
הרב ראם הכהן גולות י | עתניאל | תשסא
קדושת בית המקדש ובית הכנסת
יחזקאל כהן כתלנו ח | הכותל | תשלו
קדיש יתומה
ד"ר יואל ב. וולוולסקי צהר | צהר | תשסב
קדיש יתומה (תגובה)
הרב נריה גוטל צהר ח | צהר | תשסב
שימור דעות בהלכה
אוהד פיקסלר עלון שבות 176 | הר עציון | תשעה
שימוש בכלי נגינה בבית הכנסת ובשעת התפילה
הרב יאיר רוזנפלד אסיף ב | איגוד ישיבות ההסדר | תשעה
שינוי יעוד בית כנסת צבאי
הרב מרדכי סיינה והרב עזריאל לויתן ממעין מחולה יג | שדמות נריה | תשסח
תפילה בבית המדרש
תומר אברהם ונונו עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
תפילה בבית המדרש
עודד לוין אביע 25 | עתניאל | תשעט
תפקידו של בית הכנסת בתקופתנו
צבי בזק עלון שבות בוגרים כ | הר עציון | תשסה
תרומות מגויים לבנין בית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
תרומת ספרים לבית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
תשובה בענין ארון קודש בבית כנסת ישן
מרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא ניצני ארץ טז | מרכז הרב | תשסו