תוצאות חיפוש

שמיטת כספים בבנקים
הרב יעקב אריאל אמונת עתיך 110 | מכון התורה והארץ | תשעו
שמיטת כספים בפיקדונות בבנקים
הרב שמואל פולצ'ק אמונת עתיך 109 | מכון התורה והארץ | תשעו