תוצאות חיפוש

בעניין גיטו מוכיח עליו ודין בפני נכתב
הרב משה טרגין עלון שבות 140-141 | הר עציון | תשנד
סתירות בשטר
הרב הלל גפן אמונת עתיך 117 | מכון התורה והארץ | תשעח