תוצאות חיפוש

איסור גזלה ואיסור גניבה
עמיחי רוזנפלד מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
אני יודע שהוא מרשה לי
הרב אמוץ כהן יוצרות ד | אור יוסף - בית חגי | תשעז
בגדרי קניין שינוי בגזילה
נתנאל אוירבך ועקיבא כהנא ניצני ארץ טו | מרכז הרב | תשסו
גנב ואינו יכול להשיב למי שגנב ממנו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
דין יאוש בגזלה
עדיאל סבג ממעין מחולה ח | שדמות נריה | תשנט
השבת גזל עצים לאחר נטיעתם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
השבת גניבה מקופת צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
והשיב את הגזלה
יניב כהן קול ברמה כג | חיספין | תשסה
סוגיית קרן כעין שגנב
ישי ניר וראם דה האן הכי אתמר ג | איתמר | תשסח
על מעמדו של חפץ גזול
הרב משה גנץ אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
שיטת הרמבם בתברא או שתייה
אלי חדד עלון שבות 112 | הר עציון | תשמה
שני חידושים בשיטת הרמב"ם
הרב ישראל רוזנברג מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
תברה או שתיה
אילון אריאלי ולירון כהן הכי אתמר ג | איתמר | תשסח
תקנת השבים
הרב פרופ' נחום רקובר ניצני ארץ יב | מרכז הרב | תשנח