תוצאות חיפוש

בדין מנורת הלוגן עם עמעם בשבת
דניאל לוי אורות עציון כד | אור עציון | תשנד
ביטול תקנות חכמים - למה ומתי
עודד בן מנחם שערים לגמרא - כתובות | כפר בתיה | תשעז
במהות לא פלוג שבגזרות חזל
הרב יהודה סרבניק שעלי דעת ה | שעלבים | תשמז
גזירה שאינה פושטת בישראל
יצחק הנשקה אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
דברי חכמים בעקבות דברי התורה
הרב יצחק קופמן כתלנו טו | הכותל | תשנד
כח חכמים
הרב אליהו אברהם פרידמן כתלנו טו | הכותל | תשנד