תוצאות חיפוש

ביאור שיטות הראשונים בגדרי עוקר דבר ממקום גידולו וחיותו
בועז יונה ואסף בן-נון מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
בעיית החליבה בשבת וביום טוב (צה.)
שי פרנקל מאבני המקום ז | בית אל | תשנג
בענין חליבה בשבת
אהוד נכטשטרן ניצני ארץ יד | מרכז הרב | תשסא
גידולי קרקע
אברהם בורשטין מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
דין גידולי קרקע במלאכות סידורא דפת
ישי קולומבוס עלון שבות 115 | הר עציון | תשמז
דש
עמוס סבג ישא מדברתיך א | תשעז
הגדרת בעלי חיים כגידולי קרקע
הרב שמואל לורנץ גולות ט | עתניאל | תשס
טוחן
צבי יהודה דרור תבואות ג | כרמיאל | תשעא
מושג יחסי או מוחלט
הרב משה אדלר בלכתך בדרך כא | כרם ביבנה | תשסג
מלאכת מעמר
אליהו יעקבסון מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
עיון בסוגיית מקושש
הרב זלמן נחמיה גולדברג אורות עציון כה | אור עציון | תשנה
שיטת הגרא בחיתוך בשר וגבינה וירק בשבת
הרב מרדכי גרינברג כתלנו טז | הכותל | תשסד
שתילי טריו - חיובם בתרומות ומעשרות
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 121 | מכון התורה והארץ | תשעט