תוצאות חיפוש

התחייבות בקרבן בזמן הזה
הרב דוד שטרן האוצר יח | תשעח
תחילתו בפשיעה וסופו באונס - בבא קמא לעומת בבא מציעא
גלעד שטרן וצמח דוד שלוס שערים לתלמוד א | כפר בתיה | תשעה
תשבו כעין תדורו
דוד שטרן שעלי דעת א | שעלבים | תשלב