תוצאות חיפוש

ביאור נוסף בענין צדקה
הרב אהרן פרידמן עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו
בקשת צדקה למימון הוצאות חריגות
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח
די מחסורו אשר יחסר לו
הרב יעקב ורהפטיג כתלנו יג | הכותל | תשן
קו העוני בהלכה
הרב יעקב מדן עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו