תוצאות חיפוש

דילול פירות רבעי
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 97 | מכון התורה והארץ | תשעג
היערכות לשמירת שמיטה - דילול כימי באפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש
אגרונום מרדכי שומרון אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
הפחתת עוברים
הרב אליהו האיתן אמונת עתיך 99 | מכון התורה והארץ | תשעג
עקירת עצים בשביעית לצורך אחסון זבל
הרב אהוד אחיטוב אמונת עתיך 107 | מכון התורה והארץ | תשעה
תשובות קצרות
אמונת עתיך 107 | מכון התורה והארץ | תשעה