תוצאות חיפוש

דרך המלאכה - חיוב על פעולות עקיפות
הרב שלמה רוזנפלד ממעין מחולה י | שדמות מחולה | תשסא
הגדרת מעשה רגיל במלאכת שבת, שאלת ההקשר והרקע
הרב תמיר גרנות שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן
עמירם דומוביץ נטועים ח | מכללת הרצוג | תשסב
מלאכה כדרכה ובשינוי בשבת ובתורה כולה
בנימין טויבר שערים לגמרא - שבת | כפר בתיה | תשעו
מתה מחמת מלאכה
דניאל סגרון בלכתך בדרך כו | כרם ביבנה | תשסח
תורה עם דרך ארץ
אופיר פרידחי קול ברמה כח | הגולן | תשעו
תלמוד תורה ודרך ארץ כשאלה תרבותית
אסף כהן בינות א | רעננה | תשסה
תלמוד תורה עם דרך ארץ
אסף מישור קול ברמה לא | הגולן | תשעט