תוצאות חיפוש

הגרלת הפיס - האם משחק בקוביה או אסמכתא
נפתלי לבקוביץ ממעין מחולה יב | שדמות נריה | תשסד
הפור בהלכה
הרב צבי צרפתי בלכתך בדרך ח | כרם ביבנה | תשנו
טרף בקלפי
הרב משה טרגין עלון שבות 146 | הר עציון | תשנו