תוצאות חיפוש

אין העדים נעשים זוממים עד שיזימו את עצמן - ביאור שיטת הגאונים
הרב נחשון רבינשטיין מאבני המקום יג | בית אל | תשסא
בדין הזמה בממון
הרב רפאל ברוך טולידאנו האוצר יח | תשעח
בדין עד זומם ובדין עדות
הרב ראם הכהן אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
בירור מהות דין הזמה ועונש כאשר זמם
הרב יהושע הרץ מאבני המקום ט | בית אל | תשנה
גדרים בעדות ראיית הלבנה
אבי רזניקוב אורות עציון יג | אור עציון | תשמח
דין עד זומם - חידוש או סברה?
אורי ולנר מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
דיני הזמה בעדות בבת אחת
דוד זהבי מאורות אמנה ג | קרית שמונה | תשס
הזמה בעדות בשטר
הרב ירון רוזיליו אבני משפט טז | כולל יד ברודמן, רחובות | תשעג
הזמה עצמית בעדים זוממין
הרב חיים סבתו מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
הזמה עקיפה
יצחק הלוי אפלבאום בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה
הזמת העדים והכחשתם בבת אחת
הרב חיים פרלמוטר כתלנו טו | הכותל | תשנד
חיוב כפל והזמה כמעשי בית דין
הרב אליקים קרומביין עלון שבות 165 | הר עציון | תשסו
חקירת העדים ודין הזמה
בעז יעקבי פרי עץ הגן א | רמת גן | תשנח
כיצד העדים נעשים זוממין - ההגיון מאחורי אופן הזמת עדות
אחיה אברהם הדס שערים לגמרא - בבא בתרא ומכות | כפר בתיה | תשעח
סוגיית הכחשה תחילת הזמה
יוסף אביטן בלכתך בדרך ח | כרם ביבנה | תשנו
קידושין בין השמשות והזמה בעדי קידושין
הרב דוד יעקב הלוי אפלבום בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה