תוצאות חיפוש

בגדרי מוקצה
הרב אהוד זנד כתלנו טו | הכותל | תשנד
בעניין אופי מוקצה
הרב משה פינצ'וק עלון שבות 150 | הר עציון | תשנח
הוצאת תפילין בשבת לפעילות ממושכת
יעקב כהרון קול ברמה יז | חיספין | תשנז
הכון לקראת א-לקיך ישראל
אהרן הלפרין אורות עציון כה | אור עציון | תשנה
הכנה ודחייה בידיים במוקצה בשבת וביום טוב
יהודה זוסמן עלון שבות 137 | הר עציון | תשנב
הנחיות הלכתיות - הגנת ישובים
הרב שלמה גוגיג הנחיות הלכתיות | הרבנות הצבאית | תשעב
יסודות דין מוקצה
הרב יהודה בהרב אורות עציון י | אור עציון | תשמו
מבוא למוקצה בשבת וביום טוב
הרב צוריאל וינר כתלנו יג | הכותל | תשן
עשיית קרח בשבת
דובי גרינברגר מאורות אמנה ד | קרית שמונה | תשס