תוצאות חיפוש

הוצאת תפילין בשבת לפעילות ממושכת
יעקב כהרון קול ברמה יז | חיספין | תשנז
עשיית קרח בשבת
דובי גרינברגר מאורות אמנה ד | קרית שמונה | תשס