תוצאות חיפוש

ביסוד דין קריאת מגילה
יונתן שטרן בלכתך בדרך כב | כרם ביבנה | תשסד
הפטרה בכתובים
הרב אברהם צבי מרגלית תבואות ג | כרמיאל | תשעא
הפטרות תלתא דפורענותא, שבא דנחמתא ותרתי דתיובתא
הרב אברהם ריבלין בלכתך בדרך יט | כרם ביבנה | תשסב
הפטרת השבת שבעשרת ימי תשובה
הרב יעקב מדן עלון שבות 173 | הר עציון | תשע
הפטרת חתנים
הרב יהושע גלזמן מחניך ב | הרבנות הצבאית | תשסח
ויעש לו שם סוכה - יונה, הפטרה ליום כיפור?
אליה מנחם אמסלם מאורנו יא | מצפה יריחו | תשעב