תוצאות חיפוש

"ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו"
ברוך קץ עלון שבות 108 | הר עציון | תשמד
ארבעת אבני החושן - גורמי היסוד של חושן משפט
הרב עדו רכניץ אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
בדין קדשים שמתו
הרב ברוך קץ עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
בשתי תרומות הכתוב מדבר - הבחנה ביסוד תרומה
הרב דן נבון אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
דבר שאינו ברשותו
עמית משגב עלון שבות 158 | הר עציון | תשסא
דין נזיקין בהקדשות
הרב אהרן ליכטנשטיין מעלין בקודש ו | כולל בית הבחירה | תשסב
היסוד הלוגי לאחדות הניגודים בתורת הרב קוק
מאיר מוניץ עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
הכנסת חולין לעזרה
יובל דרך מעלין בקודש ח | כולל בית הבחירה | תשסד
הקדש בדבר שאינו שלו ואינו ברשותו
הרב אבינועם זומר ניצני ארץ ח | מרכז הרב | תשנב
הקדש על פחות משווה פרוטה
הרב יובל שרלו קול ברמה יד | חיספין | תשנה
הקדשת חד-איבר
שמעוני גרטי מעלין בקודש י | כולל בית הבחירה | תשסה
הקדשת ר' בצלאל הכהן לאב ד דווינסק
מערכת עלוני ממרא עלוני ממרא 121 | ניר | תשסח
הקדשת שמואל לנביא
דני עובדיה ממעין מחולה ו | שדמות נריה | תשנח
הראשית
אהוד נאמן עלון שבות 139 | הר עציון | תשנג
התפשטות בהקדש ובקידושין
הרב משה צבי נריה מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
יסוד חיוב מעילה
אושר טביבי עלון שבות 170 | הר עציון | תשסט
יעדן וייעודן של מתנות כהונה
הרב יצחק בן דוד עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו
ישיבה בסוכה - הקדשת ההווה או ציפייה לעתיד
מור כלפון ודוד בן מיכאל פתיחתא יט | כפר בתיה | תשסב
למעמדו של הר הבית
הרב צבי שלוה מעלין בקודש כ | כולל בית הבחירה | תשע
מדיניות הרבנות הצבאית בנוגע להקדשת בתי כנסת בצהל
הרב איתיאל אריאל מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח
משמעות הקדשת פה בבכור
הרב אברהם נחשון והרב אלעזר נחשון מעלין בקודש כז | כולל בית הבחירה | תשעד
נדרי איסר - הקדש או התחייבות
אייל רזניקוביץ מישרים ה | ירוחם | תשסט
על סמכות גדול הדור לתת הוראות לנאמני הקדש, ועל סדרי דין מיוחדים בהקדשות
הרב אברהם שרמן משפטי ארץ א - דין דיין ודיון | משפטי ארץ | תשסב
פדיון וחילול
אהרון ווסר אסיף ד | איגוד ישיבות ההסדר | תשעז
קדש קדשים - מקום ורעיון
שלומי ליס מאורות אמנה ב | קרית שמונה | תשנח
קודש הקודשים
הרב דן נבון מעלין בקודש כט | כולל בית הבחירה | תשעה
קיום מצוות מחצית השקל באמצעות העברה בנקאית
הרב יהושע פרידמן אמונת עתיך 114 | מכון התורה והארץ | תשעז
קל וחומר להקדש
דידי וייל מאורות אמנה ו | קרית שמונה | תשסד
שדה הקדש בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שיטת בעלי התוספות בסוגיית מעילה בצל, קול, ריח ומראה
יונתן רוטמן שערים לגמרא פסחים | אורות שאול | תשעט
שינוי מקרבן לקרבן
הרב שלמה זאב פיק מעלין בקודש כג | כולל בית הבחירה | תשעב
תכשיטים שהוכנו מאבני הר הבית
הרב יעקב אריאל מעלין בקודש כא | כולל בית הבחירה | תשעא
תקיפה והקדשה בשנים אוחזין
הרב בן ציון רימון הכי אתמר ד | איתמר | תשסט