תוצאות חיפוש

בדבר גרירת השכבה החיצונית של הקלף
הרב חיים אשר ברמן אוצר יז | תשעח
היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים
הרב חיים אשר ברמן האוצר יד | תשעח
זמן הטבילה במקוה בערב שבת
הרב חיים אשר ברמן האוצר לא | תשעט