תוצאות חיפוש

בגדרי קניין שינוי בגזילה
נתנאל אוירבך ועקיבא כהנא ניצני ארץ טו | מרכז הרב | תשסו
גזילה בקרקעות
איתן אדרעי עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו
גנב טלה ונעשה איל
שלמה אהרונסון אורות עציון כח | אור עציון | תשנח
חזרה קרן לבעלים
הרב שמעון לפיד אורות עציון כ | אור עציון | תשנא