תוצאות חיפוש

בגדרי קניין שינוי בגזילה
נתנאל אוירבך ועקיבא כהנא ניצני ארץ טו | מרכז הרב | תשסו
גנב ואינו יכול להשיב למי שגנב ממנו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
השבת גזל עצים לאחר נטיעתם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
השבת גניבה מקופת צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
והשיב את הגזלה
יניב כהן קול ברמה כג | חיספין | תשסה
סוגיית קרן כעין שגנב
ישי ניר וראם דה האן הכי אתמר ג | איתמר | תשסח
שיטת הרמבם בתברא או שתייה
אלי חדד עלון שבות 112 | הר עציון | תשמה
תברה או שתיה
אילון אריאלי ולירון כהן הכי אתמר ג | איתמר | תשסח
תקנת השבים
הרב פרופ' נחום רקובר ניצני ארץ יב | מרכז הרב | תשנח