תוצאות חיפוש

השקאה על ידי נכרי בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שימוש בכיור שמימיו משקים צמחים בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז