תוצאות חיפוש

בגדר חזקה דמעיקרא
יצחק ספיר כתלנו ד | הכותל | תשלב
מחלוקת הקבה והמתיבתא דרקיעא בגדרי חזקת הגוף
הרב תמיר גרנות שערים לגמרא - כתובות | כפר בתיה | תשעז
מנסתרות נקני
אסף כהן עלון שבות 104 | הר עציון | תשמד