תוצאות חיפוש

איסור הלימוד של חכמה יוונית
הרב עדי יהודה נוסבאום בלכתך בדרך כג | כרם ביבנה | תשסה
היתרי הלכה לקרובים למלכות
הרב יהודה זולדן מלכות יהודה וישראל | תשסב
מהו ללמוד חכמה יוונית - היחס ללימודי חול
יוני שרביט מאורות אמנה ד | קרית שמונה | תשס