תוצאות חיפוש

הלנצח אכל חרב? עיון בדמותו של יואב בן צרויה
ישי דיטשר מעגלים ז | מעלה גלבוע | תשעא
ויקחהו ממכלאות צאן - לדמותו של דוד המלך
דוד הלל פרי עץ הגן ב | רמת גן | תשס
חאלב - עירו של יואב בן צרויה
גדעון חרל"פ עלוני ממרא 123 | ניר | תשעא
יואב בן צרויה ובניהו בן יהוידע
(הרב) דוד הלל וינר שיר למעלות ג | מעלות | תשסא
יחסי דוד ובן צרויה
שלומי חזוני קול ברמה ב | חיספין | תשן
לדמותו של יואב בן צרויה
הרב שמריה גרשוני עלוני ממרא 122 | ניר | תשסט
צוואת דוד לשלמה
הרב יהודה זולדן שבות יהודה וישראל | תשסז