תוצאות חיפוש

בדין איסור נקימה ונטירה
אביטל הרשושנים מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
בירור בעניין איסור חצי שיעור מהתורה
הרב רפאל סבתי מאורות אמנה ה | קרית שמונה | תשסא
דין תוספת שבת
יוסי פרקש מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
הוספה מחול על הקודש
הרב שמואל טל טל חיים שבת ג | תורת החיים | תשעג
עיון בפרט אחד בתוספת שבת
הרב יעקב כץ כתלנו טז | הכותל | תשסד
שיטות ויסודות בדין תוספת שבת
הרב אייל גריינר שיר למעלות ד | מעלות | תשסב
תוספת שבת
הרב יוסף צבי רימון עלון שבות 128 | הר עציון | תשן
תוספת שבת - עיון הלכתי
דני דרנס שיר למעלות ד | מעלות | תשסב