תוצאות חיפוש

אופיה של חזקת אין אדם פורע תוך זמנו
יחיאל לב קול ברמה לא | הגולן | תשעט
אמת ואמונה
חובב יחיאלי אביע 7 | עתניאל | תשע
דין הילך
יחיאל לב קול ברמה כט | הגולן | תשעז
השתלשלות מנהג התקיעות
יחיאל לב קול ברמה לא | הגולן | תשעט