תוצאות חיפוש

"מעשה אבות סימן לבנים" בסיפור יוסף ואחיו
ישי אילן עלון שבות 129 | הר עציון | תשן
הבן יקיר לי אפרים
יצחק גרינבלט מאבני המקום טו | בית אל | תשסג
הקהל של ירבעם
זאב ארליך כתלנו יב | הכותל | תשמז
ויעש ירבעם
זאב ארליך כתלנו יג | הכותל | תשן
ירבעם בן נבט - לדמותו
עקיבא יניב משה בלכתך בדרך ח | כרם ביבנה | תשנו
למעמדה של בית אל עד בחירת ירושלים
איתמר ניצן עלון שבות 162 | הר עציון | תשסג
מרד ירבעם
אליהו עסיס עלון שבות 117 | הר עציון | תשמז
עלייתו ונפילתו של ירבעם
זאב ארליך כתלנו יד | הכותל | תשנב
עלייתו ונפילתו של ירבעם בן נבט - מידה כנגד מידה
זאב חנוך ארליך כתלנו טו | הכותל | תשנד
שלשה כתרים הם: כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלוכה
הרב בן ציון קריגר כתלנו יג | הכותל | תשן
שני חטאי עגל הזהב
אוריאל אסולין אביע 12 | עתניאל | תשעב