תוצאות חיפוש

גיטי מלחמה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
היוצא למלחמת בית דוד - גט כריתות כותב לאשתו
ידידיה שילה ויהודה אטלס מאבני המקום יב | בית אל | תשס