תוצאות חיפוש

אינו מתכוון
אלישע שטרנגולד גולות י | עתניאל | תשסא
איסור כלאיים בלבישה
מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצל ניצני ארץ יא | מרכז הרב | תשנה
בדין כלאים בסוכת גפנים
הרב ישי יסלזון עלון שבות 177 | הר עציון | תשעח
בין סימנים דאורייתא לסימנים דרבנן
ירון בן צבי עלון שבות 175 | הר עציון | תשעג
בין ציצית הכנף לגדיל הכלאיים
חנן מוזס עלון שבות 173 | הר עציון | תשע
האבקת שני מיני אילני סרק
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
האם יש להרכבת זרעים השלכות הלכתיות
אגרונום מרדכי שומרון אמונת עתיך 102 | מכון התורה והארץ | תשעד
האם כנת בטוליפוליה מותרת לשמש כנה לאגס
דר מרדכי שומרון אמונת עתיך 123 | מכון התורה והארץ | תשעט
ההלכה והחקלאות בימינו
הרב יהודה עמיחי אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
החיטפון - דינו לעניין חמץ, כלאיים, חלה וברכות
הרב דוד איינגר אמונת עתיך 107 | מכון התורה והארץ | תשעה
היבט בוטני חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור
אגרונום מרדכי שומרון אמונת עתיך 101 | מכון התורה והארץ | תשעד
היתר כלאים בציצית ועשה דוחה לא תעשה
קונטרסי לימוד כללי המצוות - דפי לימוד | ירוחם | תשעז
הפרשה ממין על שאינו מינו
אהרון ווסר אסיף ג | איגוד ישיבות ההסדר | תשעו
הרכבה בירקות - טכנולוגיה חדשה בישראל
דר מנחם אדלשטיין אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
הרכבה בעצי נוי - המצב הקיים ומגמות עתידיות
אגרונום יהודה הלר אמונת עתיך 122 | מכון התורה והארץ | תשעט
הרכבה והכלאה באתרוג
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הרכבות בשזיף פיסרדי
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 103 | מכון התורה והארץ | תשעד
הרכבת ירקות
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
השארת עשבי בר בכרם
הרב יהודה הלוי עמיחי אמונת עתיך 120 | מכון התורה והארץ | תשעח
השרשת ייחור בעזרת עלה של אלוורה
הרב דוד אייגנר אמונת עתיך 125 | מכון התורה והארץ | תשפ
חלוקת מעילים על ידי גמ"ח כשיש בהם חשש שעטנז
הרב יהודה הלוי עמיחי אמונת עתיך 123 | מכון התורה והארץ | תשעט
חמשת מיני דגן בכלאי הכרם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
יין בריא ואתגר חדש
ד"ר מרדכי שומרון אמונת עתיך 120 | מכון התורה והארץ | תשעח
יסודות באיסור כלאים
הרב אהרון ווסר אסיף ה | איגוד ישיבות ההסדר | תשעח
יסודות בדין כלאי בגדים
אביעד הכהן עלון שבות 116 | הר עציון | תשמז
כלאי זרעים לאחר זריעה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
כלאיים בבגדי כהונה
מיכאל לוצקי מעלין בקודש יג | כולל בית הבחירה | תשסז
כלאים בציצית
הרב שאול ישראלי ניצני ארץ יא | מרכז הרב | תשנה
מחיצת הכרם שנפרצה
הרב יעקב סימן טוב ניצני ארץ ט | מרכז הרב | תשנג
נקודות במשנתו של מור הרב יעקב אריאל שליטא במצוות התלויות בארץ
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 118 | מכון התורה והארץ | תשעח
סדין בציצית
הרב יעקב מדן עלון שבות 178 | הר עציון | תשפ
ספיחים היוצרים כלאי זרעים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
עולש ובבונג (קמומיל) בכרם
הרב דוד איינגר אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
פיגם-מצוי בכרם
הרב אהוד אחיטוב אמונת עתיך 96 | מכון התורה והארץ | תשעב
פסיפלורה שהתפשטה תחת לגפן
הרב יהודה עמיחי אמונת עתיך 97 | מכון התורה והארץ | תשעג
צורת הפתח
צבי ארליך עלון שבות 125 | הר עציון | תשמט
קיום האילן המורכב באיסור וגידולו
הרב יואל פרידמן אמונת עתיך 98 | מכון התורה והארץ | תשעג
שאלות ותשובות קצרות
אמונת עתיך 96 | מכון התורה וארץ | תשעב
שאלות ותשובות קצרות
רבני מכון התורה והארץ אמונת עתיך 95 | מכון התורה והארץ | תשעב
תקציר הלכות הנבטה ביתית
הרב דוד איינגר אמונת עתיך 104 | מכון התורה והארץ | תשעד
תשובות קצרות
אמונת עתיך 108 | מכון התורה והארץ | תשעה