תוצאות חיפוש

בגדרי מלאכת בישול
הרב יהודה שביב עלון שבות 123 | הר עציון | תשמט
מגיס
יעקב דון ושלום זוארץ עלון שבות 135-136 | הר עציון | תשנב