תוצאות חיפוש

בדין תשלום קנסות
הרב גיורא ברנר ניצני ארץ טו | מרכז הרב | תשסו
בין נאמנות לתשובה: תהפוכות בסוגיית המודה בקנס
אבי-רם צורף מעגלים ז | מעלה גלבוע | תשעא
גורם ההרתעה והעונש בדיני קנסות
איתן פולק עלון שבות 175 | הר עציון | תשעג