תוצאות חיפוש

טומאת תנור
הרב דני וולף עלון שבות 163 | הר עציון | תשסד
מחובר לקרקע
(הרב) איתי אליצור אורות עציון יד | אור עציון | תשמח
קניין בפירות המחוברים לקרקע
הרב מאיר ברקוביץ מישרים ו | ירוחם | תשעב
שני סוגי 'מה הצד' - הבנייה מושגית
הרב מיכאל אברהם מישרים ב | ירוחם | תשסג