תוצאות חיפוש

גומרו בידי אדם
הרב זכריה טובי בלכתך בדרך יז | כרם ביבנה | תשסא
הכנה ודחייה בידיים במוקצה בשבת וביום טוב
יהודה זוסמן עלון שבות 137 | הר עציון | תשנב
השורש השלושה עשר - טיבם של צירי הזמן המעגליים
הרבנים מיכאל אברהם, גבריאל חזות, יצחק מאיר יעבץ ואריאל שמואל דוד ישלח שרשיו | תשעח
מבוא להלכות מוקצה
הרב אלישע אבינר מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה