תוצאות חיפוש

בקשת צדקה למימון הוצאות חריגות
הרב יהודה זולדן צדקות יהודה וישראל | מכון התורה והארץ | תשעח
מיהו פוסק
הרב אמנון שוגרמן קול ברמה כג | חיספין | תשסה
קו העוני בהלכה
הרב יעקב מדן עלון שבות 166 | הר עציון | תשסו