תוצאות חיפוש

"מאת ה' היתה זאת" - בין המלכת שלמה למגילת אסתר
רם וינוגרד ואפרים שטיינר עלון שבות 128 | הר עציון | תשן
פרק א במלכים ומגמתו
אליהו עסיס עלון שבות 114 | הר עציון | תשמו
צוואת דוד לשלמה
הרב יהודה זולדן שבות יהודה וישראל | תשסז