תוצאות חיפוש

חכם עדיף מנביא
ערן נזרי עלון שבות 154 | הר עציון | תשס
נבואה והשפעתה
יעקב איתם גולות י | עתניאל | תשסא