תוצאות חיפוש

בדין קדשים שמתו
הרב ברוך קץ עלון שבות 143-144 | הר עציון | תשנה
בעלות בקורבן ציבור
הרב דניאל וולף עלון שבות 174 | הר עציון | תשעב
יסוד חיוב מעילה
אושר טביבי עלון שבות 170 | הר עציון | תשסט