תוצאות חיפוש

גידולי קרקע
אברהם בורשטין מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
דין גידולי קרקע במלאכות סידורא דפת
ישי קולומבוס עלון שבות 115 | הר עציון | תשמז
מלאכות ייעודיות ומלאכות אמצעיות
הרב ראם הכהן גולות ט | עתניאל | תשס
מלאכת בורר
הרב אריה שטרן ניצני ארץ יג | מרכז הרב | תשנט
מלאכת מעמר
אליהו יעקבסון מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
שיעור כא - מלאכות ייעודיות ומלאכות אמצעיות ב
הרב ראם הכהן שיעורי הרב ראם - שבת | עתניאל | תשעח