תוצאות חיפוש

דבר שאינו מתכוון
נתן שפירא מבית מדרשנו שבת | מרכז הרב | תשעא
הגדרת מלאכת מפיס מורסא בשבת
הרב חנן לוי מחניך ג | הרבנות הצבאית | תשסח