תוצאות חיפוש

בענין זורה בורר ומרקד
חיים הירש כתלנו טז | הכותל | תשסד